Baroko interiéry

 • na rozdíl od renesance kladlo důraz na dynamiku forem, libovalo si v ornamentálnosti, kontrastním spojování protikladných prvků, např. složité symboliky s naturalističností detailů, motivů křesťanských s antickými, …
 • "barokní"
  • absurdní, groteskní
  • nepravidelný, zvláštní, nevkusný
 • je přísně symetrické
 • z it. "baroco" = perla nepravidelného tvaru, bizardní, nabubřelý
 • z fran. "barok" = "zakřivený"
 •  
 • do popředí se dostává přirozená silueta zvýrazňující plné tvary
 • důraz je kladen na rozevlátou linii oděvů
 • barokní oděv dával přednost krajkám, stuhám, lemům a výšivkám, měl dodávat vzhledu člověka na důstojnosti

Baroko vzniká v 17. st. a trvá až do 18. st. Tento robustní styl je plný dynamičnosti a výraznosti. Baroko bylo přijato všemi vrstvami obyvatelstva pro svou srozumitelnost, citovou vřelost a okázalost jako protipól chladné rozumové strohosti renesance. Původ pojmu baroko nacházíme v portugalském slově „barrocco“, kterým klenotníci označovali velké perly nepravidelných tvarů.

Architektura:

Převládá především církevní architektura a architektura pánských sídel. Mohutný sakrální prostor kostelů a chrámů působí na city člověka, kompozice vzbuzuje neklid, napětí, mystické opojení z rozsáhlosti. Interiéry budov složitých dynamických půdorysů jsou plny fresek, soch, bohatou štukovou výzdobou křivek a elips v osové souměrnosti.

Copyright © 2010 - 2017 TextilForum.cz

Eshop vytvořil Webový servis