KLASICISMUS


(1789 – 1815)

 

Úvod a interiéry

  • Klasicismus je umělecký směr, který vznikl ve Francii 17. století na královském dvoře “krále Slunce” Ludvíka XIV., odkud se dále šířil do Evropy.
  • První fáze klasicismu je často nazývána barokní klasicismus, protože se zde mísí barokní prvky s prvky klasicistními. Historicky se toto období řadí ještě do kultury baroka. Po něm přichází rokoko, které se od klasicismu do jisté míry odvrací. Nový nástup klasicismu přinesla v podstatě až Velká francouzská revoluce. Toto období, které se v naší literatuře obecně nazývá klasicismus, bývá v anglické a francouzské literatuře často nazýváno neoklasicismus.
  • Klasicismus se snažil odvrátit od baroka a rokoka, tudíž byl střídmý, až jednoduchý. V době Napoleona Bonaparte je nazýván EMPIR. Přebral mnoho prvků z antiky a renesance a zdůrazňoval rozum člověka. Na rozdíl od renesance se v něm tolik nemluví o touhách jedince, ale spíš se zdůrazňuje, že jedinec se musí podrobit společnosti. Klasicismus svazuje člověka i uměleckou tvorbu řadou velmi přísných a striktních pravidel.
  • umění 18. a 19. století, pro něž je charakteristická nápodoba forem antického umění, dochází ke zjednodušení
  • francouzská buržoasní revoluce změnila nejen politické a hospodářské poměry, ale způsobila převrat v celém životním stylu
  • vše, co bylo dříve typické pro životní styl šlechty, bylo odsouzeno k zániku - byly prosazovány demokratické zásady v odívání - jednotnost oděvu pro všechny vrstvy - vzorem Římská republika
  • oděv ztrácí na obřadnosti, stává se pohodlnější, jen pro slavnostní příležitosti zůstává oficiální úbor, střihy jsou různorodé a módní linie se rychle mění
  • obliba bílých šatů

Architektura:

  • Stavby jsou jednoduše zdobeny, mají trojúhelníkové štíty, rovné čisté linie, používají se antické sloupy.
  • Staví se banky, úřady, nemocnice a divadla, nikoli církevní stavby.

 

                              
 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Copyright © 2010 - 2017 TextilForum.cz

Eshop vytvořil Webový servis