Rekonstrukce oděvu doby husitské

  •  hluboká společenská krize
  •  všeobecný úpadek církve (papežský rozkol)
  •  odpor proti náboženskému a mravnímu úpadku katolické církve
  •  reformní hnutí požadující chudou církev blízkou prostému člověku
  •  rostoucí zájem o bibli (vzor pro mezilidské vztahy)
  •  Dekret kutnohorský (1409 ) upravuje hlasování na Univerzitě
  • Karlově ve prospěch Čechů
  •  úsilí myslitelů a kazatelů o reformu
  •  vrcholí proces počešťování literatury, demokratizace (literatura
  • pro lid) a laicizace (sepětí s dobovými problémy)

 

Rekonstrukce oděvu doby husits

 

Copyright © 2010 - 2017 TextilForum.cz

Eshop vytvořil Webový servis