Rokoko (1720 – 1800)

  • vrcholí kolem roku 1730 ve Francii, u nás r. 1740 - 1750
  • “roccalle”= mušle, které se v době Ludvíka XV. užívalo jako dekorativního prvku
  • dekorativní, hravý, asymetrický styl
  • neúměrnost se stala charakteristickým rysem módy, protože byla porušena míra přirozených proporcí lidského těla
  • kladlo důraz na krásu, bylo rafinovanější a dekorativnější
  • uplatnění drahých materiálů
  • Rokoko zejména právě v architektuře se neprojevuje dostatečně výrazně jako samostatný sloh a kromě několika případů “rokokového” zdrobnění a hravosti je od baroka pomůže odlišit spíše jen ornament rokaj.
  • Příznačné pro rokoko - v rokajových kartuších, ve tvarech váz apod. - je hybná nesouměrnost, odlišující je od symetrického baroka, avšak půdorysné dispozice a rozvrhy průčelí plně dodržují osovost, a tedy i symetrii, k nimž se dopracoval barok.
           
                             

 

 

 

 

Copyright © 2010 - 2017 TextilForum.cz

Eshop vytvořil Webový servis