Informace o zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost TEXTIL FORUM s.r.o., se sídlem Uruguayská 416/11, Praha 2 - Vinohrady, identifikační číslo: 27252957, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107833 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Uruguayská 416/11, Praha 2 - Vinohrady, adresa elektronické pošty info@textilforum.cz, telefon +420 242 410 658.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:

- společnost Webový servis Company s.r.o., se sídlem Pražská 1386, 288 02 Nymburk, IČO: 28962290, vedená u městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 156170

- společnost Solitea Česká republika, a.s., se sídlem Drobného 555/49, 602 00 Brno - Královo Pole, IČO: 25568736, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 3012

- společnost General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČO: 26087961, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značku C 66184

- případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektu údajů

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

6.4 Tato práva může Subjekt údajů uplatnit kontaktováním Správce, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti TEXTIL FORUM s.r.o., Uruguayská 461/11, 120 00 Paha 2, e-mail: info@textilforum.cz.


Naposledy shlédnuté