Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy
  1. Právo odstoupit od smlouvy lze využít pouze při nákupu zboží prostřednictvím komunikace na dálku, tj. prostřednictvím e-shopu, e-mailové nebo telefonické objednávky, bez fyzické přítomnosti spotřebitele v provozovně společnosti.
  2. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  3. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost TEXTIL FORUM s.r.o., Uruguayská 461/11, tel. 242 410 658, e-mail: info@textilforum.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
  5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 2. Důsledky odstoupení od smlouvy
  1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.
  2. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.
  3. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Naposledy shlédnuté